CROSSFIT TORUŃ

Ochrona Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filip Antoszewski prowadzącą działalność pod
firmą Fifi Corp Filip Antoszewski.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu
kontaktowym na podstawie zgodnie z art. 6 ust. Pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016). W celach archiwalnych
(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zakończania procesu
udzielania odpowiedzi lub przekazania informacji dotyczący zapytań lub informacji zwartych przez
Państwa w zapytania przesłanym przez formularz kontaktowy, a w celach archiwalnych lub
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia
roszczeń związanych z udzielanymi w ramach kontaktu poprzez formularz informacjami.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne abyśmy mogli udzielić odpowiedz na
zadanie zapytanie. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skontaktowania się z
Państwem.
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie w formie profilowania.